Posted on



Video Thầy Pháp Lưu giảng đạo 1 cách dễ hiểu cho người Việt Nam,giúp chúng ta dễ dàng tu tập và hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,được Trưởng Lão Thích Thông Lạc gây dựng lại sau hơn 2000 năm loài người tu bị sai đường.
Kính mời các bạn nghe đầy đủ ở play list sau:

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/thuc-hanh-luat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.