16 Replies to “TRI KIẾN THÔNG SUỐT GIỚI LUẬT VÀ THỰC HÀNH GIỚI LUẬT CHO ĐÚNG _ THẦY PHÁP LƯU”

  1. Kính Thầy PHÁP LƯU,
    Dạ, con xin chia sẻ Clip Chánh Phật Pháp do Thầy tiếp giáo ĐỨC TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC!
    Con trân trọng Thầy!

  2. Nam mo bon su thich ca mau ni phat ,nam mo duc truong lao thich thong lac ,kinh bach duc thay phap luu ton kinh ,con cam on thay ,bai phap thay chia se that la chan chinh thuc te chan tinh vo cung loi lac cho con hoc theo va tu sua minh ,con uoc nguyen cho cac qui tang qui ni cac cu si phat tu trong tu vien chan nhu nhung nguoi tu theo nguyen thuy va dai thua nghe duoc bai phap nay de tu sua minh ,de tu hanh duoc giai thoat a,

  3. Bai phap nay nay thay chia se rat co loi ich cho nhung ai tham tu chunh qua alaha ' va tu hanh co lop lan tu thap den cao tham tu sai mot ly di mot dam' con cam on thay con mong nhieu nguoi hieu duoc y cua bai phap nay ko se phi mot doi tu danh tu hinh tuong

  4. Cảm ơn thầy đã chia sẽ bài pháp này cho hàng đệ tử xuất gia rỏ thêm về việc tu hành cho đúng để có niềm tin hướng tới mục đích rốt ráo cuối cùng là giải thoát

  5. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏NAM MÔ TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 🙏🙏🙏 KÍNH LỄ THẦY PHÁP LƯU 🙏🙏🙏!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.