6 Replies to “THUYẾT TRÌNH VỀ VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM.”

  1. Con bé gòm cách nói chuyện cặp mắt láo liên chứng tỏ đây là con người gian xảo ko trung thực nếu làm bạn với loại người này chuốc họa vào thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *