6 Replies to “Shark Phạm Thanh Hưng Dự đoán kinh tế 2022 #sharkhung”

  1. Chính phủ bơm tiền và lạm phát thì bđs sẽ vừa an toàn vừa sinh lợi nhuận lớn nhất. Các bạn có thể lo bđs tăng người khác ko mua đc thì đấy là vấn đề của xã hội, còn cá nhân hãy cứ lo cho túi tiền của mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *