One Reply to “[PPNCKH] : Buổi 1: Khái niệm, phân loại, thành tựu”

  1. Em chào cô
    Em đang phải làm một bài tiểu luận về môn PPNCKH
    Trong đó có câu: Từ chủ đề về thương mại điện tử em hãy đặt tên đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chủ đề trên
    Em đang muốn lấy tên đề tài của em là Lý do sinh viên lại chọn thương mại điện tử làm ngành học của mình có được k ạ
    Em cảm ơn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *