30 Replies to “Người Việt Nam còn có những mẹo vặt thần kỳ nào? – round 41”

  1. Trời ơi trời con bó tay luôn dầu văn có thể giải quyết được mà, bận đồ kín đáo, đeo kính bắn, đeo bao tay vào xong

  2. quá trình điều tốt đẹp nhất cho con gái của a chien e e trai e trai tao không biết rồi mà còn có thể nói chuyện gì thì làm gì đâu ko có thể là sao e 😡👋😔😔😔😔😔😔😔😔😔👻👻👻👻💕💕💕💕💕💕💕💕💕🕡🕡🕡🕡🕡🤩🤩🤩🤩😣😣😢😢🤬🤬😳🥶😓😡🥺😫☹️🙁😞😒🤓😎😜😝😛😋😚

  3. Mình bỏ bột, ngày xưa mình rắt muối, nhưng bột không dăn hơi, các bạn thử nhé, các loại bột, nhà bạn có gì thì dùng bột ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *