22 Replies to “Người 3 Mắt – Chuyện Lạ Việt Nam”

  1. xem video bà này làm bên đài truyền hình nhật thì khăn bịt kín cả trán luôn vẫn đọc được mà ông giáo sư kia lại bảo là che ở giữa hai lông mày k đọc được. thấy có sự nghịch lí ở đây

  2. nếu các nhà vật lý của NASA mà tìm đến bà HOàng Thị Thiêm thì họ sẽ tìm ra nhiều vấn đề rất thú vị đó

  3. trường hợp của cô hoàng thị thiêm cũng giống như các học viên ở trung tâm kích hoạt não giữa mbm chỉ cần hoàn thành cấp độ 1 là có thể kich hoạt nào giữa sử dụng con mắt thứ 3 trong bộ não

  4. Người phụ nữ có khả năng kỳ lạ nhìn bằng "con mắt thứ 3" thế giới tâm linh thần bí | tin việt mới
    https://www.youtube.com/watch?v=YiFvguaqShw

  5. con mắt thứ ba chính là não giữa chỉ cần kích hoạt được não giữa là sẽ kích hoạt được con mắt thứ 3 nhưng khả năng nhìn bằng con mắt thứ 3 chỉ là tạm thời mà thôi trong một khoảng thời gian nhất định con mắt thứ 3 không thể sử dụng thay thế 2 con mắt kia được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.