Posted onDiễn giả bao gồm Luật sư hàng đầu tại Việt Nam, luật sư in-house, luật sư nước ngoài và luật sư làm việc tại Mỹ.
Nội dung: 4 phần chính
1. Cơ hội, thách thức nghề LS tại VN trong bối cảnh HNQT
2. Kiến thức, kỹ năng học viên cần trang bị để hành nghề luật
3. Vai trò các tổ chức liên quan và học viên trong trang bị kiến thức, kỹ năng
4. Kinh nghiệm thành công và đặc thù nơi làm việc: Công ty Luật và Doanh nghiệp

* Slide buổi tọa đàm và bài thu hoạch:

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/thuc-hanh-luat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *