Posted onHướng dẫn thực hành lập các báo cáo hóa đơn, trực quan trên giao diện HTKK. Chỉ dẫn xử lý các trường hợp hỏng hủy hóa đơn. Phân tích chi tiết bản chất nghiệp vụ trong từng trường hợp.

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/thuc-hanh-luat/

20 Replies to “Hướng dẫn báo cáo hóa đơn trong DN | Kế toán thực hành & báo cáo thuế”

  1. Đăng ký thành viên của Giamdoc.net để nhận video và bài giảng miễn phí của Thầy Vũ Long tại đây: http://www.giamdoc.net/dang-ky-qua-tang-doanh-nghiep.html

    Khóa học full video tại link: http://www.giamdoc.net/khoa-hoc-ke-toan-thuc-hanh-va-bao-cao-thue-public.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *