13 Replies to “Học Luật liệu có thất nghiệp trong thời đại 4.0 ? – TS Lê Thẩm Dương”

  1. Học luật mà diễn đạt như thế này là không được rồi chị ơi! Cố gắng thay đổi và rèn luyện nhiều hơn cho sự tự tin của mình c nhé

  2. một bạn dân luật hỏi đến chủ thể về tội hiếp dâm mà ấp úng như thế thì xấu mặt dân đại học luật hà nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.