9 Replies to “Fed tăng lãi suất áp lực lạm phát năm 2022”

  1. Chúng ta đang sống ở VN, tình hih kte thế giới có thee ảnh hưởng nhưng nên nhớ chính phu mới là quyết định. Các nc lớn bơm tiền từ 2020 2021 rồi, còn VN 2022 mới bơm, nên việc tăng thì phải sau khi thực hiện xobg chính sách bơm tiền, phât triwenr kih tế là ưu tiên cao nhất của chih phủ ít nhất là hết quý 2, đừng nâng cao quab điểm

  2. Cuộc họp tôngt kết quí 1 của chinh phủ vẫn nêu tiewps tục duy trì lạm phát và đầu tư công, lạm phât có thể vẫn tăng nhưng chjnh phủ chưa có dự kiến tăng lsuat quý 2 bạn ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.