2 Replies to “Chuyện lạ Việt Nam, cho dưa…nghe nhạc cổ điển! (Playing music to plants)”

  1. Dưa chưa lên lưới ở cuống mà bộ lá héo hết rồi! Ngay cả trái cầm trên tay cũng còn non, giống ichiba mà lưới xấu quá! Vườn này thất bại!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *