Posted onChương trình đào tạo này có nhiều ưu điểm hơn so hoạt động đào tạo nghề công chứng theo niên chế, đảm bảo tính thực tiễn, có sự gắn kết với việc hành nghề, kết nối chặt chẽ với hoạt động nghề nghiệp. Để triển khai thực hiện, Học viện tư pháp đã ban hành Chương trình chi tiết, đề cương môn học, chọn lựa đội ngũ giảng viên đều là các giảng viên, luật sư, công chứng viên kỳ cựu, uy tín và có chuyên môn giỏi. Bên cạnh đó là kịp thời biên soạn giáo trình, hồ sơ tình huống phục vụ đào tạo, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh và giảng dạy để tạo thuận lợi cho người học trong điều kiện dịch bệnh.

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/thuc-hanh-luat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.