4 Replies to “Bài thực hành lí 12: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.