2 Replies to “Ẩm thực và con người Việt Nam”

  1. cảm ơn a đã thiết ké một slide về ẩm thực Việt Nam gồm hình ảnh các món ăn rất đặc trưng và hấp dẫn. phần nền nhạc rất Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *