Posted onVideo tải lên chứa nội dung bản quyền của “Practice – English – Vipassana Meditation
S. N. Goenka”
Đây là một kênh rất hay về thiền – Giúp mọi người dễ dàng thực hành thiền đúng phương pháp.

❇️ KỶ LUẬT RÈN LUYỆN 365 DAYS PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

• Kỷ luật không đàm phán mỗi ngày :

• Kỷ luật rèn luyện sức khỏe mỗi ngày :

• Kỷ luật rèn luyện tâm trí – Thiền mỗi ngày:

• Video daily – Chia sẻ VIDEO giá trị hàng ngày:

Nguồn: https://tuvanluatmienphi.net.vn/

Xem thêm: https://tuvanluatmienphi.net.vn/tu-van-luat/thuc-hanh-luat/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *